Privatlivspolitik

Oversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Hvad er Cookies?
3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
4. Formål med cookies på vores website
5. Google Analytics
6. Brug af personoplysninger
7. Hvor lang tid opbevares cookies

1. Ejeroplysninger

Kropsterapeut Lene Ege

2. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Kropsterapeut Lene Ege anvender cookies i henhold til nedenstående formål.

3. Sådan undgår jeg cookies fra Kropsterapeut Lene Ege

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Som bruger kan du selv bestemme, om du vil acceptere eller slette alle cookies, eller kontrollere det individuelt for hvert enkel hjemmeside. Du kan foretage individuelle indstillinger i dine browserindstillinger.

4. Kropsterapeut Lene Ege anvender cookies til følgende formål

• Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
• Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores hjemmeside og kan dokumentere dette over for tredjepart.
• Adfærdsbaseret individuel målretning af indhold, så vi kan vise dig det indhold, som vi formoder, er mest relevante for dig.

5. Kropsterapeut Lene Ege benytter Google Analytics (trafikmåling m.m.)

Kropsterapeut Lene Ege bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på Artes.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af hjemmesiden. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

6.1 Kontakt vedr. personoplysninger:

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Kropsterapeut Lene Ege, skal du rette henvendelse på Kropsterapeut Lene Ege. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataforordningen.

6.2 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge Persondataforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på hjemmesiden.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondataforordningen.

7. Hvor lang tid opbevares cookies?

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (antal måneder kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Custom Cph ApS

Flæsketorvet 38 
1711 København V 
CVR nr.:  32301789
Telefon: 82825858 
Email: contact@customcph.com 

Generelle forretningsbetingelser for Custom Cph
I nedenstående afsnit er de generelle forretningsbetingelser for samarbejde og samhandel med Custom Cph ApS beskrevet. 

Generelt 
Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem Custom Cph og kunden. 

Kundens forpligtelser 
Kunden skal klargøre og rydde rummene, herunder selv fjerne paneler, tæpper der ligger fast, og som ikke skal være en del af rummet, hvori der skal etableres køkken, skabe eller andre moduler, så Custom Cph’s udførelse af opgaven kan udføres tilfredsstillende.

Det er kundens ansvar, at alt er malet, gulvet er færdigbehandlet, EL og VVS er klargjort, så det her kun er tilslutning, som mangler.

Kunden skal yderligere meddele Custom Cph alle de til opgaven nødvendige oplysninger. Dette kan være omkring el-ledninger i væggen, vand- og rørføring, specielle forhold omkring underlag etc. inden arbejdet med etableringen går i gang.

El- og vandtilslutning skal være placeret korrekt og lovligt.

Omkring installation: Hårde hvidevarer kan Custom Cph tilslutte til lovlige eksisterende el-(stikkontakter) og vandinstallationer (ballofix). Custom Cph har ikke ansvar for at installere køl, frys, opvasker, mikroovn og væghængt emhætte. 

Såfremt vi kommer til adressen, som ikke er klargjort som aftalt, og vi dermed ikke forsvarligt kan installere vores møbler, vil det koste en merpris på 5.000 kr. for forgæves fremmøde.

Kunden er forpligtet til at deltage i møder under projektforløbet i det omfang, dette er nødvendigt, og skønnes hensigtsmæssigt for projektets gennemførelse.

Custom Cph’s forpligtelser 
Custom Cph leverer de ydelser, der er nærmere specificeret i parternes aftale med tilhørende bilag. Dette være sig prisoverslag, tilbud eller kontraktdokumenter – afhængig af projektets omfang. 

Vi har intet med EL og VVS at gøre, dette skal udføres af en autoriseret.

Ekstraarbejde eller ekstra betaling der påhviler kunden
Alt arbejde, som ikke er aftalt på forhånd, er ekstraarbejde. Ekstraarbejde afregnes efter vores gældende priser, som fremgår af tilbuddet.

Custom Cph skal ikke udføre vvs- eller el-arbejde i forbindelse med opsætning af møblerne, hvis Custom Cph skulle blive involveret i arbejdet i sådanne situationer, vil det koste en ekstra pris pga. ekstraarbejde. F.eks. installerer Custom Cph ikke indbygningsovn, kogeplade og gaskomfur eller LED lys, da dette skal foretages af autoriseret el-installatør. 

Hvis opmålinger har fundet sted, de tekniske tegninger er fastlåst, og produktionen sat i gang, kan Custom Cph ikke holdes ansvarlig for evt. merpriser til ændringer, der opstår, hvis kunden efterfølgende ændrer på rummets mål. Det kan eksempelvis være, at der støbes et gulv, der ikke er i vater, og falder mere end normalt, eller hvad der er aftalt, eller at kunden fjerner eller indsætter vægge etc. Alle ændringer, der sker eller ønskes efter de tekniske tegninger, er godkendt af kunden, og som vil tilføre ændringer af produktionen, kan få betydning for pris og tidsplan. Disse merudgifter påhviler i alle tilfælde kunden.

Under arbejdet hos kunden kan der forekomme støv. Custom Cph vil aftørre synlige flader på de monterede møbler. Ønsker kunden en komplet rengøring af møblet og/eller rummet, har Custom et samarbejde med et rengøringsteam, som kan udføre denne opgave, men betalingen for komplet rengøring vil påfalde kunden. 

Det er ikke en del af den indgået aftale, at Custom Cph laver fuger langs sidepaneler og loftpaneler til vægge og lofter samt på bordplader til eksempelvis kogeplader. Det udførende arbejde med fuger kan tilføjes som et ekstra køb for kunden, og vil dermed indgå med samme betingelser jf “Samarbejdspartnere”.

Priser
Kontrakt- eller aftalesummen og alle priser i øvrigt, herunder designpakke, levering og montering, er angivet inklusive moms i tilbuddet. Som anført ovenfor vil ændringer fra kundens side evt. medføre en merpris, der afregnes pr. time.

Custom Cph opkræver en betaling for opmåling og tekniske tegninger såfremt kunden ønsker at stoppe samarbejdet efter opmåling og udarbejdelse af tekniske tegninger. Ved bestilling af projekt er denne opkrævning inkluderet i købssummen.

Overtidsbetaling/ekstraarbejde beregnes efter følgende model: 
Kl. 8-17: Normal timetakst (fremgår af tilbuddet)
Kl. 17-22: +50% 
Kl. 22-04 samt weekender: +100% 

Hvor intet andet er specificeret, forbeholder Custom Cph sig retten til valget mellem billigste materiale eller virksomhedens standardmaterialer.

Samarbejdspartnere
Vi samarbejder med en lang række firmaer, der leverer sten, vaske, Quooker, vandhaner, maling, hårde hvidevarer, tekstiler etc. Vi kan ikke holdes til ansvar for produkter og service leveret efter direkte aftale mellem kunden og vores samarbejdspartnere.

Leveringstid
Leveringstiden oplyses altid i arbejdsdage. Leveringstiden på specialfremstillede produkter kan variere afhængig af materiale. Den forventede (nøjagtige) leveringstid oplyses i ordrebekræftelsen, endelig leveringsdato aftales 1 uge før levering, når kunden har godkendt sin produktionstegning. Hvis der bestilles en vare, som ved tidspunktet for bestillingen er i restordre, vil der blive gjort opmærksom herpå, når vi modtager beskeden fra vores underleverandør. Er en vare i restordre, kan det betyde længere leveringstid.

Mangelgennemgang
Når vi gennemgår og overleverer leverancen, vil en evt. fejl- og mangelliste blive udarbejdet. Ved denne gennemgang skrives der under på fejl og mangler, og herefter påhviler udgifter kunden, hvis denne fortryder valg af elementer eller andre detaljer ved opsætning, som kunne have været besluttet ved afslutningen af gennemgangen.

Kunden har 10 arbejdsdage fra færdig installation til at komme med indsigelser til fejl og mangler. Er der ikke indmeldt nogle fejl og mangler indenfor de 10 arbejdsdage, så antages projektet som godkendt og afsluttet. Tages det leverede produkt i brug inden de 10 dage, vil retten til indsigelser om fejl og mangler bortfalde.

Betalingsvilkår
Custom Cph tager alene imod bankoverførsler på den aftalte købesum. Købesummen fremgår på det givet tilbud og inkluderer levering og montering.

Købesummen for produktet betales over 3 rater, hvor 50% af købesummen faktureres ved bestilling, 40% af købesummen faktureres 14 dage før levering – hvilket skal være betalt inden levering, og de sidste 10% faktureres, når projektet står færdigt og eventuelle fejl og mangler er udbedret.

Der vil være en engangsbetaling, der afhænger af valg af designpakke, som fremgår på tilbudet. Dette er en engangsbetaling og faktureres 100% på første rate.

Alle ekstra køb og tilføjelser, som bestilles, efter at tilbuddet er accepteret, vil blive faktureret 100% umiddelbart efter bestillingen af dette. 

Alle fakturaer skal betales med den aftalte betalingsfrist fra fakturadato. 

Ved for sen betaling beregnes morarenter jævnfør Renteloven. Herudover tillægges et varslings gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse. 

Hvis den aftalte betalingsfrist overskrides, har Custom Cph ret til at sætte projektet på hold, til betaling modtages. 

Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, er Custom Cph berettiget til med 8 dages skriftligt varsel at standse alt videre arbejde samt at ophæve aftalen. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er Custom Cph ligeledes berettiget til straks at standse videre arbejde, samt at ophæve indgåede aftaler, hvis der ikke stilles betryggende sikkerhed. 

Ændring af aftalen 
Såfremt der sker ændringer i projektet/opgaven eller projektets/opgavens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses indeholdt i Custom Cph’s ydelser, er Custom Cph berettiget til at kræve eventuelle aftalte afleveringsterminer forlænget. Ligeledes er Custom Cph berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejde og arbejde uden for normal arbejdstid på grundlag af priserne oplyst i tilbuddet. 

Tavshedspligt 
Custom Cph og Custom Cph’s medarbejdere har under og efter projektets gennemførelse pligt til at behandle oplysninger, der modtages om kunden og kundens forretningsforhold, fortroligt. Såfremt kunden ønsker det, underskrives en særskilt fortrolighedserklæring. 

Markedsføring
Custom vil i løbet projektgennemførelsen tage billeder af projektet til markedsføringsmateriale og til styring af historikken i projektet.

Ansvarsbegrænsning  

Custom Cph er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Custom Cph med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag.

Custom Cph, kan dog ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, driftsforstyrrelser og lignende.

Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses.

Returnering
Da moduler og møbler produceret af Custom Cph er specialfremstillet, tages disse ikke retur.

Reklamation
Vi giver efter købeloven 24 måneder reklamationsrest, hvilket betyder at kunden kan klager over fejl og mangler op til 24 måneder efter produktet er monteret. For at reklamationsretten er gældende, er det en forudsætning at fejlen/manglen ikke er opstået på baggrund af fejlagtig brug af kunden og at fejlen/manglen var til stede ved modtagelse af produktet.

Reklamationen skal foregå inden for rimelig tid fra fejlen/manglen er konstateret. Hvis kunden reklamere inden for 2 måneder anses reklamationen som rettidig.

Hvis kunden ønsker at benytte sig af reklamationsretten, kan kunden rette henvendelse til Virksomheden på Contact@Customcph.com eller på tlf.nr. +45 8282 5858. Billedmateriale af fejlen/manglen skal gerne indgå.

Force Majeure
Custom Cph er ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemi og arbejdsstridigheder.

Lovvalg og værneting
Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister mellem Custom Cph og kunden, og medmindre præceptive regler foreskriver andet, er værnetinget Retten i København.

Klager
Hvis kunden ønsker at klage over Custom Cph’s levering af projektet, kan kunden rette henvendelse til Virksomheden på Contact@Customcph.com eller på tlf.nr. +45 8282 5858.

Klager kan desuden indbringes for Center for Klage Løsning og/eller Forbrugerklagenævnet. Læs mere på www.forbrug.dk.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal.

Forbehold for ændringer
Custom CPH forbeholder sig retten til at ændre i sine forretningsbetingelser.

*****

Version af 29 januar 2023.